Công ty Sa Vĩ và 'điệp khúc' trúng thầu sát giá ở Quảng Ninh

Công ty Sa Vĩ và 'điệp khúc' trúng thầu sát giá ở Quảng Ninh

Công ty Sa Vĩ và 'điệp khúc' trúng thầu sát giá ở Quảng Ninh

Công ty Sa Vĩ và 'điệp khúc' trúng thầu sát giá ở Quảng Ninh