Ngũ cốc Hồng Hoa Organic Care quảng cáo điều trị bệnh tiểu đường, trái đạo đức kinh doanhNgũ cốc Hồng Hoa “biến hóa” công dụngNgũ cốc Hồng Hoa "loan tin" sai sự thật về công dụng sản phẩm.tổ chức kinh doanh Hồng Hoa còn đăng tải hình ảnh, video của khách hàng để chia sẻ sai công dụng của sản phẩm.Đạo đức kinh doanh ở đâu?Đạo đức kinh doanh ở đâu?Đủ loại công dụng sai sự thật được tổ chức kinh doanh "nổ" để lừa người tiêu dùng.Ngũ cốc Hồng Hoa Organic Care quảng cáo điều trị bệnh tiểu đường, trái đạo đức kinh doanh